Co je výpočet kubíku?

Kubík je hovorové označení pro metr kubický neboli metr krychlový. Tato jednotka se využívá, pokud chcete zjistit, kolik budete potřebovat vody na napuštění vašeho bazénu. Tato jednotka se označuje jako m3. Výpočet kubíku vody se liší podle tvaru bazénu. Jak se dá snadno vypočítat počet kubíků vody?

Kruhový bazén: V=π*r2*v (r – poloměr, v – výška) 1 litr vody = 1 dm3

Obdélníkový bazén: V= a*b*c (rozměry výšky, šířky, hloubky)

Obdélníkový bazén se sestupným dnem: V = a*b*c+1/2*a*b*(c1-c2) (bazén se rozdělí na kvádr a hranol s trojúhelníkovou podstavou)

Složitější tvary bazénů – vždy je potřeba daný bazén rozdělit na několik částí v různých tvarech a postupně sečíst všechny vypočítané objemy vody.