Co vyjadřuje hodnota pH?

Hodnota pH vody je jednou z nejdůležitějších hodnot, která se měří v bazénu. Tento důležitý ukazatel má vliv na správnou kvalitu vody. V případě, že se vám zhorší kvalita vody, s nejvyšší pravděpodobností se zhorší pH vody. pH vody v bazénu by se mělo pohybovat v rozmezí 6,8 – 7,4. Jakmile se hodnota pH dostane pod ideální hranici, zvýší se výskyt chlóru a voda bude nepříjemně zapáchat chlórem. Při nízké hodnotě pH vody vzniká vázaný chlór, který reaguje s lidským potem. U vysoké hladiny pH bazénové vody je voda kyselá a dráždí nejen pokožku, ale i oči. Při vysoké hodnotě se uvolňuje vápník, který začne tvořit vodní kámen. pH musíte také pravidelně měřit.