Funkce pískové filtrace

Pro filtraci bazénu můžete využít v podstatě dva druhy filtračních zařízení – pískovou a kartušovou filtraci. Písková filtrace je rozšířenější variantou využívanou u různých typů bazénů. Písková filtrace je hadicí napojena ke skimmeru, odkud se saje voda do filtračního zařízení. Součástí pískové filtrace je čerpadlo, která pohání vodu do a z filtrace. Samotná filtrační nádoba, kam se bazénová voda dostane, je naplněna nejčastěji křemičitým pískem. Písek má za úkol zachytit nečistoty ve vodě.

Přefiltrovaná voda se následně přečerpává zpátky do bazénu. Písková filtrace je velmi účinná, a i když je pořizovací cena o něco vyšší než u kartušové filtrace, provoz vás nebude stát moc peněz. Písek stačí vyměnit jednou za dva roky. Pokud byste nechal ve filtraci písek delší dobu, mohlo by se stát, že by byl zničený a nedokázal by zachytit nečistoty. Výměna písku ve filtraci není obtížná a zvládnete ji hravě.