Jak vyměnit písek ve filtraci postup

 1. Uzavřeme přívod vody ze skimmeru do rozvodu filtrace
 2. Ucpeme zátkou vratnou trysku
 3. Odpojíme hadice od filtrace
 4. Odšroubujeme vypouštěcí zátku a necháme vytéct vodu z nádoby
 5. Vyjmeme přírubu a vytáhneme šesti cestný ventil
 6. Vybereme starý znečištěný písek
 7. Umyjte celou nádobu filtrace
 8. Zašroubujeme zátku pro výpust vody z filtrace
 9. Nasypeme nový filtrační písek a vrátíme šesti cestný ventil, připojíme hadice.
 10. Vyndejte zátku skimmeru.
 11. Přepneme filtraci do polohy proplach, následně do polohy výplach
 12. Na konci můžete zapnout filtraci do polohy filtrování.