Jak zazimovat bazén postup

  1. Vytáhněte bazénové schůdky, vyčistěte je a uskladněte
  2. Vyčistěte bazén od mechanických a organických nečistot (prach, listí, hmyz, větve)
  3. Vydezinfikujte písek v pískové filtraci. Za provozu filtrace nasypte Azuro chlór šok přímo do skimmeru.
  4. Upravte pH vody (hodnota pH by se měla pohybovat v rozmezí 7 – 7,4). Po použití chemických prostředků je nutné, aby filtrace běžela alespoň 24 hodin.
  5. Snižte hladinu vody 10 cm pod skimmer
  6. Vyčistěte stěny bazénu
  7. Demontujte čerpadlo a vypustěte z něho vodu. Filtraci uložte na suché místo.
  8. Odpojte hadice, solární ohřev, tepelné čerpadlo
  9. Aplikujte přípravek na zazimování bazénu (např. Azuro zima)
  10. Bazén zakryjte krycí plachtou