Mléčný zákal v bazénu není pouze estetický problém, jak s ním zatočit?

Vybavení pro dokonalou vodu
Vybavení pro dokonalou vodu

Základní informace, úvod

Mléčná voda v bazénu není banální problém. Pokud ji máte v bazénu, měli byste najít příčinu její tvorby. Příčin může být několik. Mléčný zákal se tvoří při špatné hladině pH vody, chlóru nebo kyslíku. Za mléčný zákal mohou i vysrážené minerály v důsledku tvrdé vody. Nepoužíváte v bazénu vločkovač vody? I to může být jádro problému s mléčným zákalem. Není těžké s ním zatočit, zvládnete to určitě i vy.

Co je mléčný zákal, jak vzniká, co ho způsobuje

Máte bazén? Pokud ano, děláte všechno proto, aby voda v něm byla průzračně čistá. Častým problémem u bazénové vody je vytvoření mléčného zákalu. Příčina mléčného zákalu v bazénu není pouze jedna, ale může se jednat hned o několik.

Jedním z důvodu, proč se v bazénu vytvoří mléčný zákal je špatné pH vody a špatné hodnoty dezinfekce jako je chlór či kyslík. V případě, že je v bazénu špatné pH vody, nikdy nebude dezinfekce účinkovat tak, jak má. Se špatnou hladinou dezinfekce v bazénové vodě souvisí s vytvořením ideálních podmínek pro tvorbu mikroorganismů. Voda se kazí a vzniká zákal.

Stejný problém je také s předávkováním dezinfekčními prostředky. Z chlórové tablety se může vysrážet chlornan vápenatý. Ten nakonec způsobí mléčný zákal vody.

Dalším důvodem vzniku mléčného zákalu může být nedostatečně propláchnutý písek v pískové filtraci. Písek ve filtrační nádobě vydrží zhruba rok či dva. Vyplatí se písek vyměnit, jelikož se nejedná o příliš drahou záležitost. Obdobně musíte postupovat i u kartušové filtrace. U té je potřeba vyměnit filtr.

Mléčný zákal se může vytvořit i kvůli vysráženým minerálům. Problém je obvykle v tvrdosti a alkalitě vody. Musíte znát kvalitu napouštěné vody. Vodu můžete napouštět z vlastní studny nebo z klasického vodovodního řádu. Pokud nemáte rozbor napouštěné vody, proveďte měření tvrdosti a alkality. Měří se také pomocí papírku.

Problémem může být i absence vločkovače vody. Chlór dokáže zklikvidovat mikroorganismy, filtrace odstraní viditelnou část nečistot z vody, ale ve vodě i přesto zůstanou částice nečistot. Ty mohou být ve velikosti 15 mikronů. Voda se kvůli těmto částicím zakaluje.

Jak odstranit mléčný zákal v bazénu?

Jednou z možností, jak zatočit s mléčným zákalem vody je upravit pH vody a s tím související hladinu dezinfekčních prostředků ve vodě. pH vody má vliv na alkalitu vody, pokud je pH příliš nízké nebo příliš vysoké, tvoří se rychleji vázaný chlór v bazénové vodě. Můžete aplikovat přípravek chlór šok, kdy rychle zdvojnásobíte množství chlóru ve vodě, čímž se vysráží. Využívejte také přípravky pH plus a pH mínus. Vše v závislosti na výsledku měření.

Měření pH je důležitým faktorem pro udržování křišťálové vody
Měření pH je důležitým faktorem pro udržování křišťálové vody

Mléčný zákal z vody odstraníte i pokud budete hlídat čistotu písku v pískové filtraci. Stejně tak musíte hlídat čistotu filtrů u kartušové filtrace. Nečistoty, které by zůstaly v křemičitém písku, budou podporovat vznik zákalu.

V případě, že vznikl zákal na základě tvrdé vody, ošetřete ji přípravky na snížení tvrdosti. Přípravky na snížení tvrdosti vody na sebe vážou vápník i železité ionty jako je, železo či mangan.

Stejně důležité je využívat pro váš bazén vločkovač. jak odstranit mléčný zákal použitím vločkovače v bazénu? Tento prostředek vysráží nefiltrovatelnou část nečistot (zákal) do vloček. Nečistoty na dně bazénu vyčistěte za použití bazénového vysavače.

Závěr a doporučení

Mléčný zákal není ve vodě není jen estetickým problémem, ale také se jedná o zdvižený prst v rámci kvality vody. Takto vypadající voda je zdravotně závadná. Může značit velkou hladinu chlóru, špatně vyčištěnou filtraci nebo špatná pH vody.

Možností, jak zatočit s mléčným zákalem vody je hodně. Musíte nejprve najít příčinu zákalu. Následně už je jednoduché se zákalu zbavit.